astrid mørland

2006 Hå gamle prestegård Jæren Indre rom - ytre beskyttelse paintings and installation: